• 2010 - 2016

  Realizacja nowatorskiego projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnego sprzętu medycznego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

 • 2010

  Uzyskanie tytułu specjalisty protetyki stomatologicznej.

 • 2007

  Członek Polskiego Towarzystawa Endodontycznego.

 • 2006

  Obrona pracy doktorskiej pt "Techniki odbudowy strukturalnie osłabionych zębów leczonych endodontycznie. Analiza wytrzymałościowa." Z wyróżnieniem.

 • 2005

  Członek Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej.

 • 2004

  Wyróżnienie za pracę "Ocena naprężeń w tkankach osłabionych strukturalnie korzeni zębów odbudowywanych różnymi technikami" na XIII Naukowo-Szkoleniowym Sympozjum Lekarzy Stomatologów.

 • 2003

  Wyróżnienie Redakcji Protetyki Stomatologicznej za pracę "Parametry mierzalne układu stomatognatycznego: Część I: Wiadomości podstawowe. System Logic I i Logic II jako model ideowy układu stomatognatycznego.

 • 2002

  I nagroda XIII Międzynarodowej Konferencji im. Michała Kłopotowskiego za pracę "Measurable parameters of the stomatognathic system" i uzyskanie nagrody w postaci wyjazdu na Światowy Kongres Stomatologów FDI Wiedeń 2002.

 • 2001

  I nagroda XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji STN za pracę "Gutaperka - materiał biokompatybilny ?".

  II nagroda XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji STN za pracę "Ocena wpływu sposobu przechowywania wycisków alginatowych na stabilność wymiarów liniowych".

  III nagroda XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji STN za pracę "Przepchnięcie wypełnienia kanałowego".

  Nagroda Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi za pracę "Gutaperka - materiał biokompatybilny ?".

 • 2000

  Stypendium Ministra Zdrowia.

 • 1996

  Wyróżniony finalista XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej;

  Wyróżnienie na zawodach II stopnia XLV Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej;

  Najlepszy maturzysta I LO w Łodzi im. Mikołaja Kopernika.

 • 1995

  Laureat XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej;

  Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

 • 1994

  Finalista Konkursu Fizycznego Szkół Średnich.

 • 1993

  Laureat I miejsca Konkursu Chemicznego Szkół Średnich.

 • 1992

  Laureat VI miejsca Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych;

  Finalista Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych.

Publikacje

"Parametry mierzalne układu stomatognatycznego: Część I: Wiadomości podstawowe. System Logic I i Logic II jako model ideowy układu stomatognatycznego.", Protetyka Stomatologiczna, 2002, LII. 2,134-138

"Problematyka stosowania zębów akrylanowych w protezach ruchomych" - Stomatologia Współczesna nr 2/2002, 38-41

"Powikłania po leczeniu endodontycznym. Przepchnięcie wypełnienia kanałowego", Stomatologia Współczesna, 2002, 6:16-20

"Parametry mierzalne układu stomatognatycznego: Część II: Znaczenie praktyczne parametrów mierzalnych w protetyce stomatologicznej.", Protetyka Stomatologiczna, 2002, 3

"Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym ?", Czasopismo Stomatologiczne, 2002, LV 4:211-215

"Sprawozdanie ze Światowego Kongresu Stomatologów FDI Wiedeń 2002". Stomatologia Współczesna, 2002, 6, 61-62

"Biomechaniczne aspekty i wpływ uszczelnienia tylnego na retencję protez całkowitych górnych". Protetyka Stomatologiczna.

"Nowe poglądy na temat odbudowy zębów leczonych endodontycznie - przegląd piśmiennictwa". Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 3, 186-190.

Streszczenia

"Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym ?" Stomatologia Współczesna, Suplement 2002, s 44-45

"Problematyka stosowania zębów akrylanowych w protezach ruchomych" Stomatologia Współczesna, Suplement 2002, s20

"Parametry Mierzalne Układu Stomatologicznego" Stomatologia Współczesna, Suplement 2002, s21

"Ocena naprężeń w tkankach osłabionych strukturalnie korzeni zębów odbudowywanych różnymi technikami" XIII Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów.

Prace wygłaszane na konferencjach naukowych

"Gutaperka - materiał biokompatybilny ?" XXXIX Ogólnopolska Konferencja STN

"Ocena wpływu sposobu przechowywania wycisków alginatowych na stabilność wymiarów liniowych" XXXIX Ogólnopolska Konferencja STN

"Przepchnięcie wypełnienia kanałowego" XXXIX Ogólnopolska Konferencja STN

"Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym ?" XIII Konferencja im. M. Kłopotowskiego

"Problematyka stosowania zębów akrylanowych w protezach ruchomych" XIII Konferencja im. M. Kłopotowskiego

"Parametry Mierzalne Układu Stomatologicznego" XIII Konferencja im. M. Kłopotowskiego

"Ocena naprężeń w tkankach osłabionych strukturalnie korzeni zębów odbudowywanych różnymi technikami" XIII Naukowo-Szkoleniowym Sympozjum Lekarzy Stomatologów, Zakopane 2004.

"Techniki odbudowy osłabionych zębów leczonych endodontycznie. Analiza wytrzymałościowa" Sesja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Łódź, 16.12.2005.

"Koferdam w codziennej praktyce stomatologicznej" Sesja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Łódź, 21.06.2007.

Zacznij leczenie

Podaj swoje dane, umówimy termin wizyty.